Tietoa asbestista

Asbestikartoitus tuli pakolliseksi 1.1.2016 voimaan tulleen uuden asbestilain myötä. Rakennuttajan eli työn tilaajan, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on aina tehtävä asbestikartoitus ennen remontti- ja purkutöitä, toisin sanoen ei saa aloittaa töitä ennen asbestikartoitusta. Tämä koskee ennen vuotta 1994 rakennettuja rakennuksia. Asunto-osakeyhtiössä vastuu on hallituksella ja isännöitsijällä. Henkilöllä, joka on teettämässä remonttia omassa huoneistossaan, on vastuu työn tilaajana.

Asbestikartoituksessa on

paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti

selvitettävä asbestin ja siinä sisältävien materiaalien laatu ja määrä

selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja siinä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä ja purettaessa

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus on aina dokumentoitava, pelkkä laboratorion analyysitulos ei riitä. Dokumentti on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.