Asbestikartoitus Helsinki, Espoo, Vantaa

Tietoa asbestista

Asbestikartoitus tuli pakolliseksi 1.1.2016 voimaan tulleen uuden asbestilain myötä. Rakennuttajan eli työn tilaajan, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on aina tehtävä asbestikartoitus ennen remontti- ja purkutöitä, toisin sanoen ei saa aloittaa töitä ennen asbestikartoitusta. Tämä koskee ennen vuotta 1994 rakennettuja rakennuksia. Asunto-osakeyhtiössä vastuu on hallituksella ja isännöitsijällä. Henkilö joka on teettäessä remonttia omassa huoneistossaan on hänellä työn tilaajana vastuu.

Asbestikartoituksessa on

 • paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti
 • selvitettävä asbestin ja siitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä
 • selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsitettäessä tai purettaessa.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus on aina dokumentoitava, pelkkä laboratorion analyysitulos ei riitä. Dokumentti on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.

Asbestin esiintyminen

Asbesti on ikivanha rakennusaine, joka mahdollisti kestävien ja kevyiden esineiden valmistamisen. Asbestia käytettiin yleisesti 1960–1970 -luvuilla rakennusalalla, telakoilla, voimalaitoksissa, autojen ja muiden ajoneuvojen asennus-, korjaus- ja huoltotöissä sekä teollisuudessa. Asbestille ovat altistuneet jossain määrin lähes kaikki tuolloin rakennuksilla työskennelleet ihmiset. Suomessa ryhdyttiin rajoittamaan sen käyttöä lailla 1970-luvulla, koska aineen huomattiin aiheuttavan keuhkosyöpää ja keuhkopussin syöpää. Siitä huolimatta asbestia sisältäviä materiaaleja käytettiin rakennuksissa aina 80-luvulle saakka. Vuoden 1988 jälkeen asbestin käyttö oli erittäin vähäistä, koska asbestityö tehtiin luvanvaraiseksi.

Rakennuksissa asbestia esiintyy yleisimmin

 • rakennuslevyissä
 • julkisivulevyissä
 • vedeneristeissä
 • putkieristeissä
 • IV-kanavissa
 • liimoissa ja laasteissa
 • lattiapäällysteissä
 • palo-ovissa ym.

Sinun täytyy lain mukaan teettää asbestikartoitus, mikäli ryhdyt purkamaan tai korjaamaan rakenteita. Kyseeseen tulee esim. keittiöremontti, kylpyhuoneremontti, saunaremontti, muovimaton poisto, seinien kaato, ilmastointikanavien uusiminen, lämpö- ja vesijohtojen uusiminen ym.

Terveydeysvaikutukset

Asbesti on ohutta, kemiallisesti ja mekaanisesti kestävää kuitua. Se aiheuttaa ihmiselle haittaa, jos sitä hengitetään. Asbestipöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Pöly ei myöskään ärsytä hengitettäessä hengitysteitä. Asbestipöly kulkeutuu hengittäessä keuhkoihin, eikä se poistu keuhkoista sinne päästyään.

Asbesti on purettaessa hengenvaarallista meteriaalia. Asbestin aiheuttamat sairaudet ilmenevät pitkän ajan päästä altistumisesta, 10-40 vuoden kuluttua altistumisesta. Asbestin aiheuttamiin ammattitauteihin, etupäässä syöpiin, kuolee vuosittain noin sata henkilöä.

Asbestin aiheuttamat yleisimmät sairaudet ovat

 • asbestiplakkitauti
 • asbestoosi eli asbestipölykeuhko
 • keuhkosyöpä
 • mesoteliooma eli keuhkopussin tai vatsakalvon kasvain.

Asbestipitoisia materiaaleja

Asbestikartoitus Helsinki, Espoo, Vantaa